Je typickým hornatým regionem s průměrnou výškou 500 m nad mořem a je tvořeno horami a kopci. Nenachází se zde žádné nížiny. Vinařství tohoto regionu je velice různorodé a liší se okres od okresu. Vzhledem k odlišnému klimatu, na západě, kde díky Jaderskému moři je podnebí středomořské a na západě, kde hranici tvoří vysoké hory, i vína, která se zde pěstují jsou velice rozmanitá. Červené odrůdy zde převládají nad bílými. Skvělá vína se pěstují na úbočí a na svazích Conca: Foglia, Metauro, Cesano, Tronto, zóně Conero: Castelli di Jesi a v okrese Ancona: Cupramontana.

Žádná položka